Biến tần Delta VFD-C2000

Bien tan Delta VFD-A, biến tần Delta VFD-B, biến tần delta VFD-C, biến tần Delta VFD-E, biến tần Delta

Biến tần Delta VFD C2000

Biến tần Delta VFD C2000

VFD-EL, biến tần Delta VFD-G, biến tần Delta VFD-F, biến tần Delta FVD-CP2000, biến tần Delta

Đặc điểm:

Tiếp tục đọc

Bien tan Delta | Biến tần Delta VFD-L Series

Biến tần Delta VFD-L Series

Biến tần Delta VFD-L Series

Biến tần Delta VFD-L Series

Đặc tính kỹ thuật:

Tiếp tục đọc

Bien tan Delta | Biến tần Delta VFD-S Series

Biến tần Delta VFD-S Series

Biến tần Delta VFD-S Series

Biến tần Delta VFD-S Series

 Đặc tính kỹ thuật:

Tiếp tục đọc

Bien tan Delta | Biến tần Delta VFD-V Series

Biến tần Delta VFD-V

Biến tần Delta VFD-V Series

Biến tần Delta VFD-V Series

Tính năng kỹ thuật :

Tiếp tục đọc

Bien tan Delta | Biến tần Delta VFD-M-B-D Series

Biến tần Delta VFD – M-B-D Series

Biến tần Delta VFD-M Series

Biến tần Delta VFD-M Series

Biến tần chuyên dùng cho cửa thang máy (công suất 0.4kW, Điện áp 1Pha/220V~)Đặc điểm:

Bien tan Delta | Biến tần Delta VFD-B

Biến tần Delta VFD-B Series

Biến tần Delta VFD-B Series

Biến tần Delta VFD-B Series

Đặc tính kỹ thuật:

Tiếp tục đọc

Bien tan Delta | Biến tần Delta | Biến tần Delta VFD-VE Series

Biến tần Delta VFD-VE Series

Biến tần Delta VFD-VE Series

Biến tần Delta VFD-VE Series

Đặc tính kỹ thuật Tiếp tục đọc

Bien tan Delta | Biến tần Delta | Biến tần Delta VFD-F Series

Biến tần Delta VFD-F Series

Biến tần Delta VFD-F Series

Biến tần Delta VFD-F Series

Đặc tính kỹ thuật:

Tiếp tục đọc