Bien tan INVT, Biến tần INVT CHF100A

TAG: Bien tan invt, bien tan Invt, biến tần invt CHF, BIEN TAN INVT, BIẾN TẦN INVT, INVERTER INVT, CUNG CẤP BIẾN TẦN INVT, bien tan invt, bien tan Trung quoc, bien tan china, bien tan gia re, bien tan gia re nhat, bien tan

BIẾN TẦN INVT CHF100A High Performance Universal Inverter
Công suất:         0.75kW ~ 3000kW
Điện áp nguồn:   220V / 380V ± 15%

Biến tần invt chf100a
– Điều khiền V/F
– Điều khiển Sensorless Vector
– Điều khiển Torque

Tiếp tục đọc

Biến tần invt chv100

TAG: Bien tan invt, bien tan Invt, biến tần invt CHF, BIEN TAN INVT, BIẾN TẦN INVT, INVERTER INVT, CUNG CẤP BIẾN TẦN INVT, bien tan invt, bien tan Trung quoc, bien tan china, bien tan gia re, bien tan gia re nhat, bien tan

CHV100 Close Loop Vector Control Inverter
0.75kW ~ 3000kW
380V / 480V / 660V / 690V / 1140V ± 15%
  Click to close me!

  Tiếp tục đọc

Bien tan INVT, Biến tần INVT CHF100

TAG: Bien tan invt, bien tan Invt, biến tần invt CHF, BIEN TAN INVT, BIẾN TẦN INVT, INVERTER INVT, CUNG CẤP BIẾN TẦN INVT, bien tan invt, bien tan Trung quoc, bien tan china, bien tan gia re, bien tan gia re nhat, bien tan

CHF100 Universal Inverter
0.75kW ~ 2000kW
220V / 230V ± 15%

Biến tần invt chf100
Tiếp tục đọc

Bien tan INVT, Biến tần INVT CHE10

TAG: Bien tan invt, bien tan Invt, biến tần invt CHF, BIEN TAN INVT, BIẾN TẦN INVT, INVERTER INVT, CUNG CẤP BIẾN TẦN INVT, bien tan invt, bien tan Trung quoc, bien tan china, bien tan gia re, bien tan gia re nhat, bien tan

Tiếp tục đọc

Bien tan INVT, Biến tần INVT CHA100

TAG: Bien tan invt, bien tan Invt, biến tần invt CHF, BIEN TAN INVT, BIẾN TẦN INVT, INVERTER INVT, CUNG CẤP BIẾN TẦN INVT, bien tan invt, bien tan Trung quoc, bien tan china, bien tan gia re, bien tan gia re nhat, bien tan

Biến tần INVT CHA100 Four Quadrant Vector Control Inverter
75kW ~ 1200kW
380V / 440V

 

Biến tần invt cha100

Tiếp tục đọc

Bien tan INVT, Biến tần invt CHV110

TAG: Bien tan invt, bien tan Invt, biến tần invt CHF, BIEN TAN INVT, BIẾN TẦN INVT, INVERTER INVT, CUNG CẤP BIẾN TẦN INVT, bien tan invt, bien tan Trung quoc, bien tan china, bien tan gia re, bien tan gia re nhat, bien tan

Click to close me!