Biến tần Panasonic VF0

Biến tần Panasonic VF0:

Biến tần Panasonic VF0

Biến tần Panasonic VF0

Đặc điểm:

– Công suất : Loại 1 pha 220V : 0.2 – 1.5Kw , loại 3 pha 380V : 0.75 – 3.7Kw.
–  Điện trở thắng : Loại 1 pha 220V tiêu chuẩn không có sẵn điện trở thắng, có thể chọn loại có sẵn điện trở thắng ( không cần lắp bên ngoài biến tần), loại 3 pha 380V có sẵn mạch điện trở thắng nhưng điện trở gắn ngoài vỏ biến tần.

Tiếp tục đọc