Tổng quan về các loại cảm biến nhiệt độ

Tag: Cảm biến nhiệt là gì?, Cấu tạo đầu dò nhiệt độ, Đầu dò nhiệt độ Thermocouple, Cảm biến nhiệt độ Platinum, Cảm biến nhiệt độ loại K, Đầu dò nhiệt độ loại J, Cảm biến nhiệt loại T, Sensor loại E, Đầu dò nhiệt độ loại N

Cảm biến nhiệt độ Omega

Cảm biến nhiệt độ Omega

Trước tiên, cảm biến là gì: Cảm biến là thiết bị dùng để đo, đếm, cảm nhận,…các đại lượng vật lý không điện thành các tín hiệu điện. Ví dụ: Nhiệt độ là 1 đại lượng không liên quan đến điện chúng ta phải chuyển nó về 1 đại lượng khác ( điện trở, điện áp ) để phù hợp với các cơ cấu điện tử.
Các cảm biến thường dùng trong HVAC: Cảm biến nhiệt, áp suất, độ ẩm, mức nước, lưu lượng gió, lưu lượng khí, đo nồng độ hóa chất trong nước, CO2, khói, ….

Tiếp tục đọc