Các loại cảm biến quang điện của Omron

Cảm biến quang học Omron – E3F3 Photoelectric Sensor
Dạng hình trụ cỡ M18.

•Điều chỉnh độ nhạy cho loại phản xạ khuếch tán (-D32, -D12)

 Ðầu ra : NPN hoặc PNP 30VDC, 100mA

Cảm biến quang Omron E3F2

Cảm biến quang Omron E3F2

Khoảng cách phát hiện :

Tiếp tục đọc