Cảm biến tiệm cận Omron

Cảm biến tiệm cận Omronan

Cảm biến tiệm cận Omron E2E

Cảm biến tiệm cận Omron E2E

E2E: Phát hiện vật kim loại

 Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn

 Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây) 

Nguồn: 12-24VDC, 24-240VAC

Các model thông dụng & khoảng cách phát hiện:

Tiếp tục đọc