Cảm biến quang Autonics loại BX

Cảm biến quang Autonics loại BX

Cảm biến quang Autonics loại BX

Cảm biến quang Autonics loại BX

Cảm biến quang điện khoảng cách phát hiện dài loại đầu nối

* Có điều chỉnh độ nhạy VR bên trong
* Định thời : ON Delay, OFF Delay, One-shot Delay
* Ngõ ra NPN/PNP collector hở (Loại nguồn DC)
* Chức năng tự chẩn đoán (LED Xanh sáng ở mức ổn định)
* Có mạch bảo vệ quá dòng và bảo vệ nối ngược cực nguồn bên trong
* Dải nguồn cấp rộng: Sử dụng chung 24-240VDC/24-240VAC
* Cấu trúc chống thấm nước: IP66 (Tiêu chuẩn IEC

Tài liệu tiếng việt BX

Chế độ hoạt động của cảm biến quang

Chế độ hoạt động của cảm biến quang

Cảm biến quang

Cảm biến quang

Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu 4 chế độ hoạt động cơ bản của cảm biến quang:

  • Chế độ thu phát
  • Chế độ phản xạ (gương)
  • Chế độ phản xạ khuếch tán
  • Chế độ chống ảnh hưởng của nền

Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về 4 chế độ này: các ưu việt, nhược điểm cũng như một số ví dụ ứng dụng.

Thu phát

Tiếp tục đọc