Các loại cảm biến quang điện của Omron

Cảm biến quang học Omron – E3F3 Photoelectric Sensor
Dạng hình trụ cỡ M18.

•Điều chỉnh độ nhạy cho loại phản xạ khuếch tán (-D32, -D12)

 Ðầu ra : NPN hoặc PNP 30VDC, 100mA

Cảm biến quang Omron E3F2

Cảm biến quang Omron E3F2

Khoảng cách phát hiện :

Tiếp tục đọc

Giới thiệu về cảm biến quang

Giới thiệu chung về nguyên lý của cảm biến quang

Cảm biến Quang điện (Photoelectric Sensor, PES)có thể phát hiện nhiều dạng vật thể khác nhau: từ việc phát hiện 1 chai nhựa trên băng chuyền hoặc kiểm tra xem tay robot đã gắp linh kiện ô tô để lắp đặt hay chưa

Nếu không có cảm biến quang thì khó mà có được tự động hóa công nghiệp, giống như làm việc mà không nhìn được vậy.

Cơ bản về Cảm biến quang:

Tiếp tục đọc