Cảm biến quang điện Autonics BMS Series

Cảm biến quang điên BMS Series

Cảm biến quang điện Autonic BMSSeries

Cảm biến quang điện Autonic BMSSeries

Đặc điểm:

  • Có mạch bảo vệ quá dòng và mạch bảo vệ chống nối ngược cực bên trong
  • Tốc độ đáp ứng cao : Dưới 1ms
  • Có thể lựa chọn chế độ Light On/ Dark ON bởi dây điều khiển
  • Có điều chỉnh độ nhạy VR bên trong

( Ngoại trừ loại Thu- Phát )

Tiếp tục đọc

Chế độ hoạt động của cảm biến quang

Chế độ hoạt động của cảm biến quang

Cảm biến quang

Cảm biến quang

Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu 4 chế độ hoạt động cơ bản của cảm biến quang:

  • Chế độ thu phát
  • Chế độ phản xạ (gương)
  • Chế độ phản xạ khuếch tán
  • Chế độ chống ảnh hưởng của nền

Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về 4 chế độ này: các ưu việt, nhược điểm cũng như một số ví dụ ứng dụng.

Thu phát

Tiếp tục đọc