Giới thiệu hệ thống điều hòa không khí – hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió, Hệ thống điều khiển trung tâm, Hệ thống điều hòa không khí, Hệ thống giải nhiệt, Hệ thống làm mát nhà xưởng, Thành phần hệ thống HVAC, Giới thiệu hệ thống điều hòa không khí, Thành phần hệ thống thông gió

Mô hình hệ thống điều hòa không khí

Mô hình hệ thống điều hòa không khí

Hiện nay các hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK rất đa dạng, tuỳ vào các yêu cầu cụ thể mà nhà thiết kế có thể lựa chọn hệ thống ĐHKK để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tính kinh tế về vốn đầu tư và các chi phí vận hành.

Dưới đây chúng ta xem xét các hệ thống điều hoà không khí cơ bản :

Tiếp tục đọc