Phương pháp thu hồi dầu trong hệ thống lạnh

Tag: Thu hồi dầu, làm sạch dầu trong dung môi lạnh, Làm sạch dầu trong HVAC

Máy thu hồi dầu

Máy thu hồi dầu

1. ĐẶC TÍNH DẦU BÔI TRƠN TRONG HỆ THỐNG LẠNH:

Tính chất vật lý, sự phản ứng hóa học giữa dầu bôi trơn và môi chất lạnh là yếu tố quan tâm hàng đầu đối với hệ thống lạnh nói chung và thiết bị bay hơi nói riêng. Dầu bôi trơn phải làm giảm ma sát, loại bỏ nhiệt lượng sinh ra của chi tiết khi chuyển động và làm chèn kín giữa các ổ trục. Dầu bôi trơn phải đáp ứng được yêu cầu sau:

Tiếp tục đọc