Động cơ servo Delta (motor + Drive)

Động cơ servo Delta (motor + Drive)

Servo Delta

Servo Delta

SERVO DELTA ASDA-A Series

Phần mềm tiện lợi:

Chức năng phân tích tần số tương tự như: Oscilloscope số; Giám sát và chẩn đoán trạng thái; Quản lý các thông số; Phân biệt motor

Tự động điều chỉnh:

Tiếp tục đọc

Servo Delta | AC Servo Delta | Servo Delta ASDA-A

Tag: Servo Delta, cung cấp Servo Delta, Servo Delta ASDA-B, Servo Delta ASDA-A+, Servo Delta ASD-AB, Servo Delta ASDB-B2, Servo Delta A2, Sữa  Servo Delta, lập trình Servo Delta

SERVO DELTA ASDA-A Series

SERVO DELTA ASDA-A Series
SERVO DELTA ASDA-A Series

Tiếp tục đọc

SERVO DELTA | AC SERVO DELTA | SERVO DELTA ASDA – AB

Tag: Servo Delta, cung cấp Servo Delta, Servo Delta ASDA-B, Servo Delta ASDA-A+, Servo Delta ASD-AB, Servo Delta ASDB-B2, Servo Delta A2, Sữa  Servo Delta, lập trình Servo Delta

Servo Delta ASDA-AB series: Standard AC Servo System

SERVO DELTA ASDA-AB
SERVO DELTA ASDA-AB

Tiếp tục đọc

Servo Delta | AC Servo Delta | Servo Delta ASDA-A2

Tag: Servo Delta, cung cấp Servo Delta, Servo Delta ASDA-B, Servo Delta ASDA-A+, Servo Delta ASD-AB, Servo Delta ASDB-B2, Servo Delta A2, Sữa  Servo Delta, lập trình Servo Delta

Servo Delta ASDA-A2 series: High-Performance Motion Control

SERVO DELTA ASDA-A2
SERVO DELTA ASDA-A2

Tiếp tục đọc

Servo Delta | AC Servo Delta | Servo Delta ASDA-A+

Tag: Servo Delta, cung cấp Servo Delta, Servo Delta ASDA-B, Servo Delta ASDA-A+, Servo Delta ASD-AB, Servo Delta ASDB-B2, Servo Delta A2, Sữa  Servo Delta, lập trình Servo Delta

Servo Delta ASDA-A+ series: Large Power

SERVO DELTA ASDA-A+
SERVO DELTA ASDA-A+

Dãi công suất lớn: từ 4.5kW đến 7.5kW, 3-phase

Tiếp tục đọc

Servo Delta | AC Servo Delta | Servo Delta ASDA-B

Tag: Servo Delta, cung cấp Servo Delta, Servo Delta ASDA-B, Servo Delta ASDA-A+, Servo Delta ASD-AB, Servo Delta ASDB-B2, Servo Delta A2, Sữa  Servo Delta, lập trình Servo Delta

AC Servo Delta ASDA-B

AC Servo Delta ASDA-B

Tiếp tục đọc

Servo Delta | AC Servo Delta | Cung cấp Servo Delta | Sữa Servo Delta | Lập trình Servo Delta

Tag: Servo Delta, cung cấp Servo Delta, Servo Delta ASDA-B, Servo Delta ASDA-A+, Servo Delta ASD-AB, Servo Delta ASDB-B2, Servo Delta A2, Sữa  Servo Delta, lập trình Servo Delta

Servo Delta

Servo Delta

Tiếp tục đọc